Inkalling til Årsmøte 2016

04

apr
2016
Posted By : Terje Falstad Comments are off
nnn_logo_gs_200
Categories :Avdeling 27, Styret

Det innkalles med dette til Representantskapsmøte og Årsmøte

for NNN avd. 27, Nord-Trøndelag på Scandic Stiklestad hotell,

TORSDAG 21. APRIL 2016

 

Det avholdes Representantskapsmøte kl. 18.00.

Det er innmeldt en sak fra styret – Vedtektsendringer.

I følge vedtektene skal Rep.skapet innstille overfor Årsmøtet i saker som omhandler vedtektsendringer. Forslaget er allerede behandlet av Rep.skapet, men det er gjort noen små endringer som gjør at Rep.skapet må gjøre en ny behandling.

 

Fra vedektene:

 1. Representantskapet skal bestå av 1 representant fra hver medlemsklubb samt Styret. I tillegg kan det inviteres 1 observatør med talerett fra hver medlemsklubb.
 1. Alle fremmøtte til Årsmøtet kan overvære Rep.skapet som tilhørere.

 

Årsmøtet starter kl. 18.30, eller så snart Rep.skap møtet er avsluttet.

 

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer i NNN avd. 27.

 

Dagsorden:

 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Valg av møteleder, referent samt to til å underskrive protokoll
  • Årsmelding
  • Regnskap
  • Vedtektsendringer, med innstilling fra Representantskapet.
  • Innkomne saker
  • Budsjett
  • Valg

 

 

Innkomne saker må være styret i hende senest torsdag 14. april 2016.

Alle forslag sendes:  nils.viggo.futaker@coop.no

 

Servering.

 

Velkommen!

 

 

Verdal 4. april 2016

 

Med hilsen

NNN Nord-Trøndelag, avd. 27

Arbeidsutvalget

Innkalling til årsmøte for 2015

20

feb
2015
Posted By : Marika Mäntynen Comments are off
nnn_logo_gs_150
Categories :Avdeling 27, Nyheter, Styret

NNN Innherred avd. 27 avholder årsmøte for 2015 for sine medlemmer på

Stiklestad Hotell

Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00-19.00

Sakliste

 • Åpning og konstituering
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne saker
 • Budsjett
 • Valg
 • Avsluttning
Innkomne saker må være styret i hende senest 4. mars og sendes til sekretær Marika Mäntynen: marika-m78@hotmail.com

Etter møtet vil det bli servert en varmrett.
Påmelding senest 13. mars på e-post til sekretær. Påmelding kan også leveres samler fra hver klubb via klubbleder.

Husk årsmøte 27.03.14

24

mar
2014
Posted By : Terje Falstad Comments are off
gavel1
Categories :AU, Avdeling 27, Nyheter, Styret

Årsmøte 27.03.14

Sted: Kantina på TINE Verdal
Saker: Vanlige årsmøtesaker

årsmøte 14

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen