Representantsskapsmøte og kurs

22

okt
2015
Posted By : Nils Viggo Futaker Comments are off
Categories :Nyheter

Det innkalles med dette til representantskapsmøte for NNN Nord-Trøndelag avd. 27.

Tid:    Onsdag 28.10.15
14.00-16.00 (kurs fra kl. 09.00)

Sted: Scandic Stiklestad hotell

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Orienteringer fra styret/AU
 3. Innkomne saker
 • Gjennomgang vedtekter
 • andre saker

J.fr vedtektene: «Representantskapet skal bestå av 1 representant fra hver medlemsklubb samt Styret. I tillegg kan det inviteres 1 observatør med talerett fra hver medlemsklubb.»

Vedtektene er også å finne på hjemmesiden vår: http://nnn27.org/om-oss/vedtekter/

Innkomne saker må være styret i hende senest fredag 23. oktober 2015.
Disse sendes til samme epost som påmeldingen.

KURS

Fra klokken 09.00 samme dag inviterer vi Rep.skapet til

«Kurs og orientering om AKAN-arbeid i din bedrift»

Påmelding sendes på e-post til terje.falstad@tine.no eller på SMS til 901 82034 innen fredag 23.oktober 2015.

Avdelingen yter stipend på kr. 1.500,- ved deltagelse på kurset.
I tillegg dekkes kjøregodtgjørelse til kurs og/eller Rep.skap. hvor vi anmoder om samkjøring.

 

Velkommen!

Innkalling til årsmøte for 2015

20

feb
2015
Posted By : Marika Mäntynen Comments are off
nnn_logo_gs_150
Categories :Avdeling 27, Nyheter, Styret

NNN Innherred avd. 27 avholder årsmøte for 2015 for sine medlemmer på

Stiklestad Hotell

Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00-19.00

Sakliste

 • Åpning og konstituering
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne saker
 • Budsjett
 • Valg
 • Avsluttning
Innkomne saker må være styret i hende senest 4. mars og sendes til sekretær Marika Mäntynen: marika-m78@hotmail.com

Etter møtet vil det bli servert en varmrett.
Påmelding senest 13. mars på e-post til sekretær. Påmelding kan også leveres samler fra hver klubb via klubbleder.

Husk årsmøte 27.03.14

24

mar
2014
Posted By : Terje Falstad Comments are off
gavel1
Categories :AU, Avdeling 27, Nyheter, Styret

Årsmøte 27.03.14

Sted: Kantina på TINE Verdal
Saker: Vanlige årsmøtesaker

årsmøte 14

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen

Nye tilhengere

19

jul
2013
Posted By : Ole Kristian Falstad Comments are off
liten-skap-karm-tilhenger
Categories :Medlemstilbud, Nyheter

Nå har endelig de nye og mindre tilhengerne ankommet, disse kan kjøres på vanlig klasse B kort uten ekstra utvidelser.
Det er to av hver, og disse blir utplassert på samme plasser som de andre tilhengerne med to på Steinkjer og to i Verdal, se på siden for retningslinjer for mer info.

Vedtekter og retningslinjer

29

mai
2013
Posted By : Terje Falstad Comments are off
gavel1
Categories :Nyheter

Da er avdelingens vedtekter og retningslinjene for lån av tilhengere lagt ut.
Disse finner du under menyvalgene.

Tips og forslag til hjemmesiden

28

mai
2013
Posted By : Ole Kristian Falstad Comments are off
nnn_logo-e1368474296337
Categories :Nyheter

contributeNå som vi har kommet igang med ny hjemmeside for NNN avdeling 27, så vil vi gjerne motta både tips og forslag om utbedringer eller hva vi skal legge inn, vi trenger massevis av stoff for å fylle siden med.
Vi skal også ha bilder og slidere på forsiden og undersidene fra arbeidsplassene, har du noen bilder som passer seg er det bare å sende disse til ole@nnn27.org, (Husk eventuelle fotoforbud og samtykke fra personer på bildene).
Vi trenger også bilder av medlemsbedriftene fra utsiden til undersidene for medlemsbedriftene.

Kommenter gjerne under denne artikkelen for å gi tips!

En av sliderene vil også inneholde litt info om medlemskapet og fra medlemmene, her vil vi gjerne ha mange svar fra medlemmene på disse punktene, slik at vi kan bytte litt imellom for å få mere liv i sidene våre:
– Hvorfor er du medlem?
– Hvilke fordeler har du som medlem?
– Hvorfor burde andre også melde seg inn?
– Kom gjerne også med andre ting som kan hjelpe oss å rekrutere flere medlemmer.

Alle bidrag mottas med takk!