Retningslinjer

RETNINGSLINJER FOR LEIE AV NNN-TELTET:

NNN-teltet består av 7 seksjoner og tilgjengelige telt er på:

18m2 – 36m2 – 54 m2 – 72 m2 – 90 m2 – 108m2 – 126 m2.

Hver seksjon har en bredde på 6 meter og en lengde på 3 meter.

 

NNN-teltet kan leies vederlagsfritt av alle medlemmer av NNN avd. 27.

 

I tillegg til eget bruk, kan NNN-teltet benyttes av medlemmets egne barn og/eller stebarn, samt lag og foreninger som en selv står som medlem i. Fremleie mot betaling er ikke tillatt.

 

NNN-teltet kan også benyttes av «medlemsbedrift» i sosiale tilstelninger hvor ansatte NNN-medlemmer deltar.

 

Medlemmet står ansvarlig for bruk og MÅ selv være tilstede under montering og demontering.

 

Leieperioden er i utgangspunktet satt til max en uke. Ved ukeleie starter og slutter uken på onsdager.

 

Leie kan avtales 15 mnd. frem i tid og «først til mølla» prinsippet gjelder.

 

Leieperiode og størrelse på telt avtales ved å ringe ett av disse telefonnummer:

901 82 034 (Terje),

476 06 442 (Anders)

908 50 442 (Birgit)

Ved forespørsel på mail brukes denne mailadresse: bestilling.verdal@tine.no

 

NNN-teltet er lagret ved TINE Verdal og henting må avtales senest dagen før. Leietager må selv medbringe, eller evt. avtale leie av NNN-tilhenger.

 

Leietager er ansvarlig for at «Retningslinjer for montering og bruk av NNN-teltet» blir fulgt.