Retningslinjer

 1. Alle medlemmer av bedriftsklubber tilknyttet NNN avd. 27 kan låne NNN-tilhengeren vederlagsfritt. Tilhengeren skal kun brukes til private formål og ikke i privat næring. Fremleie er ikke tillatt.
 2. Andre ansatte ved bedrifter hvor NNN avd. 27 har bedriftsklubb kan leie NNN-tilhengeren mot en fastsatt leie.
 3. Følgende priser gjelder for leie av NNN-tilhengeren:
     Varehenger, liten – 150,- pr døgn.
     Varehenger, boggie – 200,- pr døgn.
     Skaphenger, liten – 300,- pr døgn.
     Skaphenger, boggie – 400,- pr døgn.
     (NNN-medlemmer låner gratis.)
 4. Lån/leie av tilhengeren skal avtales på forhånd etter førstemann til mølla-prinsippet. Avtalt lån/leie skal føres i egen bok. Lån/leie avtales på følgende steder:
    Det er utplassert en henger av hver type på Nortura Steinkjer og TINE Verdal.
    Nortura Steinkjer: Leie avtales på klubbkontoret eller telefon 907 07 150.
    TINE Verdal: Leie avtales på ekspedisjonskontoret eller telefon 908 50 442 eller 902 82 920.
 5. Leietager er ansvarlig for å følge regler for bruk av NNN-tilhengeren.

  Reglene fåes ved utlevering av nøkkel og vognkort.