Siste nyheter:

Innkalling til årsmøte 2015

Trykk her for å lese mer

Velkommen til NNN avdeling 27 på nett!

Endelig så har vi fått vår første versjon av vår nettside ut til dere.

Vårt mål med siden er å dele informasjon om avdeling 27 sin virksomhet, samt å profilere NNN som det riktige forbundet for deg som jobber innen næringsmiddelindustrien.

NNN avd. 27 er en samleforening bestående av 18 bedriftsklubber innen næringsmiddelindustrien i Nord-Trøndelag. Opprinnelig bestod avdelingen 12 bedriftsklubber på Innherred organisert gjennom de gamle NNN-avdelingene 27, 39, 635 og 642.

Pr. i dag er vi ca 680 medlemmer, men fortsatt er det enkelte avdelinger og bedriftsklubber som har et ønske om å tilslutte seg avd. 27. Styret vil behandle alle henvendelser etter hvert som det formelle er på plass.

            «Vi kan, vi vil, og vi SKAL!»

                                       – Norsk nærings- og nytelsesarbeiderforbund
nnn_logo-e1368474296337